Εργο \ Πιλοτικές πόλεις

Bologna

Είναι μια περιοχή με διαφορετικά είδη φυτών, των οποίων οι θερμικές ανάγκες είναι γνωστές στις διάφορες φάσεις της ζωής (φαινολογικές φάσεις)...

Δείτε περισσότερα

Perugia

Το έδαφος της Περούτζια, κυρίως λοφώδες, με το υψηλότερο σημείο στα βόρεια σε υψόμετρο 961m και το χαμηλότερο σημείο στα νοτιοανατολικά σε υψόμετρο 170m ...

Δείτε περισσότερα

Thessaloniki

Ο Όμιλος Titan είναι Έλληνας παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών. Οι εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη (Ευκαρπία) καλύπτουν συνολική έκταση 131 εκταρίων και απασχολούν περίπου 300 άτομα. Η καταπράσινη έκταση καλύπτει 81 εκτάρια. Η Φαινολογική Περιοχή θα φιλοξενείται σε μια τοποθεσία 0,25Ha ...

Δείτε περισσότερα

Cascais

Βρίσκεται δυτικά των εκβολών του Τάγου, μεταξύ των βουνών της Σίντρα και του Ατλαντικού Ωκεανού. Το έδαφος που καταλαμβάνει ο Δήμος Κασκάις περιορίζεται στα βόρεια από τον Δήμο Σίντρα ...

Δείτε περισσότερα


Ιδρύθηκε από

images/life2.jpg