Εργο \ Στόχοι

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αστική ζωή. Τον επόμενο αιώνα, τα σενάρια για την κλιματική αλλαγή προβλέπουν ότι οι αστικές περιοχές θα πρέπει να διαχειρίζονται:

- Ακραίες βροχοπτώσεις και θερμοκρασίες.
- Αυξημένη συχνότητα και ένταση καταιγίδας.
- Αύξηση της στάθμης της θάλασσας, μεταξύ άλλων.


Στο σενάριο αυτό, ένας βασικός ρόλος διαδραματίζεται από τους αστικούς χώρους πρασίνου και τις φυσικές περιοχές οι οποίες μπορούν να εκτελέσουν πολλές λειτουργίες και να παράγουν σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και κατ’ επέκταση για την κοινωνία.

Actor of urban communities

Public planners

Citizens

Entrepreneurs

YoungstersΟ γενικός στόχος είναι να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί η Στρατηγική για το αστικό κλίμα και την πράσινη υποδομή σε 4 μεσαίου μεγέθους πόλεις της Μεσογείου με βάση τον κοινό σχεδιασμό και τη διαχείριση του αστικού πρασίνου και των φυσικών χώρων από πολεοδόμους και πολίτες.

Η στρατηγική που σχεδιάστηκε σύμφωνα με προσεγγίσεις βασισμένες στο οικοσύστημα, θα βελτιώσει την ικανότητα προσαρμογής του αστικού οικοσυστήματος, θα μεγιστοποιήσει το δυναμικό άμβλυνσης του κλίματος των αστικών πράσινων πόρων και θα προσφέρει οφέλη βιοποικιλότητας και διατήρησης της φύσης βελτιώνοντας την ανθρώπινη ασφάλεια, υγεία και ευημερία.Ιδρύθηκε από

images/life2.jpg