Εργο \ Συνεργάτες

Πανεπιστήμιο της Περούτζια

Το DICA είναι τμήμα του Πανεπιστημίου της Περούτζια που περιλαμβάνει πολλούς ειδικευμένους Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Περιβάλλοντος καθώς και Βοτανολόγους με στόχο την ανάπτυξη κοινών ερευνών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις φυσικών και ανθρώπινων δραστηριοτήτων καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η πρώτη Ανώτατη Δασική Σχολή ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1917 και το 1927 μεταφέρθηκε στο νεοσύστατο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έκτοτε, το Τμήμα έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της δασοκομίας στην Ελλάδα καθώς και στη σωστή διαχείριση και ανάπτυξη των ελληνικών δασών και της φύσης.

ISG | Σχολή Επιχειρήσεων και Οικονομικών

O ISG | Σχολή Επιχειρήσεων και Οικονομικών είναι μια σχολή υπόδειγμα όσον αφορά τη διδασκαλία των επιχειρήσεων και των οικονομικών στην Πορτογαλία. Το ISG θα είναι καθοριστικής σημασίας για την ενσωμάτωση στην εκπαίδευση και τον ακαδημαϊκό σχεδιασμό των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και για την επικοινωνία και τη διάδοση.

CESAR Κέντρο Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης

CeSAR, Κέντρο Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι ένας Σύνδεσμος που ιδρύθηκε από το Πανεπιστήμιο της Περούτζια, το Ίδρυμα Αγροτικής Εκπαίδευσης της Περούτζια και την Πόλη της Ασίζης.

Δήμος της Μπολόνια

Ο Δήμος της Μπολόνια διαθέτει μια λεπτομερή απογραφή των δημόσιων πρασίνων περιοχών, με ιδιαίτερη αναφορά στα δέντρα, που επιτρέπει να έχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την δενδρική κληρονομιά.

Η πόλη της Περούτζια

Η πόλη της Περούτζια έχει μια κατανομή δημόσιου πράσινου χώρου ίση με 8.732.401 τετραγωνικά μέτρα που διαμορφώνεται από διαφορετικούς τύπους πράσινων περιοχών όπως ιστορικούς κήπους, αστικά πάρκα, χώρους πρασίνου στη γειτονιά, πράσινα σπορ, σχολικούς κήπους και δασικές περιοχές.Ιδρύθηκε από

images/life2.jpg