Στρατηγική οικολογικής

Ο γενικός στόχος του LIFE CLIVUT είναι να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί η Στρατηγική για το Πράσινο Κλίμα για το Αστικό Κλίμα σε μεσαίες μεσογειακές πόλεις με βάση τον κοινό σχεδιασμό και διαχείριση του αστικού πρασίνου και των φυσικών χώρων από πολεοδόμους και πολίτες.

Η Στρατηγική, σχεδιασμένη σύμφωνα με προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα, θα:
• Βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής του αστικού οικοσυστήματος
• Παροχή οφελών για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση της φύσης βελτιώνοντας την ανθρώπινη ασφάλεια, υγεία και ευημερία
• Μεγιστοποίηση του δυναμικού μετριασμού του κλίματος στα αστικά πράσινα περιουσιακά στοιχεία

Η στρατηγική θα βασίζεται στον κοινό σχεδιασμό και διαχείριση αστικών χώρων πρασίνου και φυσικών χώρων από διοικήσεις, πολεοδόμους, πολίτες και επιχειρήσεις.Ιδρύθηκε από

images/life2.jpg